Välkommen till Shibainfos rasregister

Pedigrees

Dogs without pedigrees will be removed

Välkommen!

Alla nya användare hälsas välkomna. Era bilder kommer att bli mycket uppskattade av sanna shibavänner.

Wrong pedigrees

We have discovered dogs with wrong or half pedigrees. We will remove them all immediately. If you discover a wrong pedigree, please inform us. Thank you.

Fler

Shibainfos rasregister startades våren 2009. Målet med registret är att skapa en plats med så många shibor som möjligt samlade. Vi lägger till alla hundar i eller från de nordiska länderna. För att nå resten av världen behöver vi hjälp från er besökare. Registret kommer att uppdateras kontinuerligt med nyregistrerade hundar.

Idag är vi 610 användare som hjälps åt med att lägga till information i registret.

Med registret vill vi skapa en helhetssyn som tidigare inte gått att få över shibarasen och dess avelsmaterial. Alla shibaägare ges en möjlighet att berätta om och lägga in bilder på sin hund. Vi vill hävda att Shibainfos rasregister är helt unikt i sitt slag och en skattkista till information för shibaälskare.

Idag finns det 11267 hundar inlagda i registret, varav 2585 har bilder uppladdade. Dessa hundar kommer från 457 kennlar. Hundarnas släktträd går att navigera fram och tillbaka, och många av hundarna har extra information. Det finns hundar födda från 1972 till 2018-10-10. Det finns en sökfunktion, så att det går att söka i materialet. Du kan både hitta din egen hunds släkt, och se hur många barn, barnbarn och barnbarnsbarn de olika hundarna har genererat.

Har du eller har du haft en shiba? Är du intresserad av att lägga in bilder, text, med mera om din hund?

Du skall då börja med att skapa dig en användare, så att du kan logga in i registret. Inloggningen där är inte densamma som till Shibainfos forum, så du måste skapa en ny användarprofil. Du kan idag välja om du vill att uppgifterna du lägger in ska synas för andra användare eller inte, men vi administratörer vill veta vem du är om vi behöver nå dig.

Gå till din hund och klicka på länken längst ner, så söker du tillåtelse att administrera, det vill säga "äga", den hundens sida. Eftersom registret innehåller mer än 5 000 hundar är det enklast att hitta hunden genom att söka.

När du fått "ja" från oss trycker du på knappen Redigera och fyller på med all information du vill. Tryck på knappen Spara, och vänta tills det du har fyllt i sparats. Sedan finns det där.

När du skriver in dig som ägare i redigeringsfunktionen, så hamnar hunden sedan på "din" sida.

Återkom gärna med frågor!

Helene Nordwall
Lena Sonefors

För tekniska frågor, kontakta Robin Sonefors

© 2006-2010 shibainfo. Design Linnéa Björk Timm. Kod och design Robin Sonefors

Var snälla och kom ihåg att Shibainfos register är en privat website som inte är ansluten till någon organisation utan är en plats för gemenskap för shibaälskare över hela världen. Vi kan därför inte garantera korrektheten av den information som ges här.