NORDUCH
Akiwaka Hime (Lilla My)
S00523/73 Female

Lilla My är mamma till den allra första kull med shibavalpar som föddes i Sverige 1973 Lilla My är född i Japan och är en av de fösta fyra shiborna som kom till Sverige. Hon hade en helt fantastisk personlighet. Lilla My fick många fina valpar och ligger bakom hundar i vårt land än i dag.
Beniwaka
JKCSLG91340
Benitama
JKCSLG49493


Wakakama Hime
JKCSLG49264


Chimi
JKCSLG51974
Tenhachi
JKCSLG22971


Misome
JKCSLG36216


Offspring

16 children, 62 grandchildren, 91 grandgrandchildren

If you log in or register, you can add or change information about your dogs.

© 2006-2010 shibainfo. Design Linnéa Björk Timm. Code and design Robin Sonefors

Please keep in mind that Shibainfo's register is not affiliated with any organisation, but a place for the community of shiba lovers worldwide. Therefore no guarantees of the correctness of the information can be given.