INTUCH NORDUCH
Maritsukio (Zoki)
S34671/73 Male

  • From Japan
  • Lived in Sweden
  • Born: 1972-09-21 (deceased)
  • Color: Red
Zoki är en av de första 4 shiborna som kom till Sverige 1972 från Japan. Han är pappa till den allra första svenska kullen med shibavalpar. På bilden ligger Zoki till höger och mamma Lilla My till vänster med de historiska valparna mellan sig.
Kurata No Ryu
JKCSLG90061
Kurata No Ishi
JKCSLG19235


Chibitoyome
JKCSL1091


Kiyosuzu Hime
JKCSLG94515
Boshu No Ishimaru
JKCSL1092
Kurata No Ishi
JKCSLG19235

Korohana
JKCSL1093
Kikyo
JKCSLG31021

Offspring

22 children, 34 grandchildren, 59 grandgrandchildren

If you log in or register, you can add or change information about your dogs.

© 2006-2010 shibainfo. Design Linnéa Björk Timm. Code and design Robin Sonefors

Please keep in mind that Shibainfo's register is not affiliated with any organisation, but a place for the community of shiba lovers worldwide. Therefore no guarantees of the correctness of the information can be given.