Zaimoku Av Enerhaugen
N02406/00 Male

Zaimoku's eier brøt kontakten med oss kort tid etter å ha fått valpen. Noe senere fikk vi vite at han var blitt videresolgt, selv om det stod i kontrakten at oppdretter hadde krav på å kjøpe ham tilbake dersom salg/omplassering skulle bli aktuelt. Etter nitid etterforskning fra oss, ble vi etter hvert kjent med at hans nye eier var i et kriminelt miljø, der også rusmidler var en del av livet. Det viste seg at min gode, vakre Zaimoku allerede var død.
Saijoto's Hiru No Taiyonishiki (Taiyo)
DK19514/98
Dragon House Sun Tan (Tanner)
DK07122/97
Genta Go Gold Typhoon (Cutter)
AKC SBNM579343
Dragon House Set Me On Fire (Kirra)
AKC SBNM579620
Taichung Promishes
DK02496/94
Hideryu Of Fujinomiya Kensha (Phoenix)
AKC NM479862/01
Sparkles At Nite Of Taichung
AKC NM336009/03
Rinji Av Enerhaugen (Tinka)
N08808/97
Glendalin Burande (Kitaro)
N30255/92
Glendalin Kuro
KCX0095755X03
KCREG1190928
Kuro No Kashiwahime Of Futagaryomoz
KCREG1-34209
Fujihime Av Enerhaugen (Anzu)
N40521/91
Manlötens Haikara
S11635/89
Ichigo-Keki (Keki)
S54587/88

If you log in or register, you can add or change information about your dogs.

© 2006-2010 shibainfo. Design Linnéa Björk Timm. Code and design Robin Sonefors

Please keep in mind that Shibainfo's register is not affiliated with any organisation, but a place for the community of shiba lovers worldwide. Therefore no guarantees of the correctness of the information can be given.