SUCH INT o NORD UCH
Manlötens Jishin-Arashi (Arashi)
S63579/80 Male

Hans namn betydde Självsäker Stormvind. Arashi var Lilla My´s sista valp, han var ensam i kullen. Ingenting bekom honom särskild mycket. Han hade alltid en bestämd egen vilja, mycket energi och var sin matte lojal och blint trogen i hela sitt liv. Arashi var en duktig lydnadshund och tävlades i klass 3, alltså den högsta klassen som fanns på den tiden. När sonen Robin föddes 1987 blev Arashi av honom benämnd "gamba Dasse" (gamla Arashi). På en bild ser vi Kinnie (Kin-Shinju) och Arashi bredvid Robin. Tyvärr var han steril, så trots flera försök fick han inte bli pappa. Han står registrerad som röd men var i själva verket sesam.
Takeichimaru Shinshu Takeisow (Joshi)
S44316/79
Saku-No-Beniun Sakusa-No-Hokensha
JKCUR316092
Oyama Sharensow
Shinshu-No-Takehimesakubeniundaisow
Takeichihime Shinshu Takeisow
JKCUR286274
Shinshuichi Shinshu Mitamurasow
Takemarume Shinshu Takeisow
Akiwaka Hime (Lilla My)
S00523/73
Beniwaka
JKCSLG91340
Benitama
JKCSLG49493
Wakakama Hime
JKCSLG49264
Chimi
JKCSLG51974
Tenhachi
JKCSLG22971
Misome
JKCSLG36216

If you log in or register, you can add or change information about your dogs.

© 2006-2010 shibainfo. Design Linnéa Björk Timm. Code and design Robin Sonefors

Please keep in mind that Shibainfo's register is not affiliated with any organisation, but a place for the community of shiba lovers worldwide. Therefore no guarantees of the correctness of the information can be given.